Teelt

Het teeltplan omvat rond de 220 hectare tulpen in drie gebieden:

  • Nederland: ca. 100 ha.
  • Frankrijk (Avignon): ca. 20 ha.
  • Nieuw Zeeland: ca. 100 ha.

Een deel van de tulpen wordt op contract geteeld voor derden.
Leverbare bollen van de diverse locaties worden gebruikt voor de export, de eigen broeierij en de eigen binnenlandse handel. Binnen Nederland worden ieder ruim 10 miljoen bollen afgezet.

Voor beschikbaarheid kunt u contact opnemen met ons of met uw vertegenwoordiger.