Export

Jaarlijks worden rond de 65 miljoen bollen vanuit Nederland geëxporteerd, waarvan 2/3 deel bestemd is voor de Amerikaanse broeierij. Andere afzetgebieden zijn Australië, Polen, Israël, Zweden, Oostenrijk en Frankrijk. Verder gaan rechtstreeks vanuit Nieuw Zeeland ruim 47 miljoen bollen richting de Verenigde Staten van Amerika en Canada.