Bollen

Het teeltplan omvat rond de 220 hectare tulpen in drie gebieden:

Nederland ca. 100 ha.
Frankrijk (Avignon) ca. 20 ha.
Nieuw Zeeland ca. 100 ha.

Een deel van de tulpen wordt op contract geteeld voor derden.
Leverbare bollen van de diverse locaties worden gebruikt voor de export, binnenlandse handel en de eigen broeierij.

Voor beschikbaarheid kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of
Geert Hageman (Triflor b.v.)