Bollen

Het teelt plan omvat ruim 160 hectare tulpen in drie gebieden:

Frankrijk (Avignon) ca. 15 ha.
Nieuw Zeeland ca. 80 ha.
Nederland ca. 70 ha.

Een deel van de tulpen wordt op contract geteeld voor derden.
Leverbare bollen van de diverse locaties worden gebruikt voor de export, binnenlandse handel en de eigen broeierij.
Voor beschikbaarheid kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of
Geert Hageman (Triflor b.v.)